یکی از اتاق‌های پروژه را انتخاب کنید.

< قبلی

در نظر دارید چه سیستم‌هایی را کنترل کنید؟

< قبلی

نوع و تعداد کلیدهای را مشخص کنید.

 • پنل تک دکمه‌ای با قابلیت دیم کردن روشنایی
  پنل تک دکمه‌ای با قابلیت روشن / خاموش کردن
 • پنل دو دکمه‌ای
 • پنل سه دکمه‌ای
 • پنل چهار دکمه‌ای
 • RGBW
< قبلی

آیا سیستم تهویه و کولر دارید؟

کولر اسپلیت
ترموستات دیواری
< قبلی

آیا گرمایش از کف دارد؟

گرمایش از کف :
< قبلی

آیا کنترل پرده‌ها در به صورت هوشمند انجام می‌شود؟

 • کلید دیواری
 • کلید دیواری
 • کلید موتوری
< قبلی

آیا مصرف انرژی در بهینه‌سازی شده است؟

بهینه‌سازی انرژی :
< قبلی

آیا دارای سیستم صوتی و تصویری‌ست؟

کنترل تهویه و کولر :
< قبلی

آیا زوم امنیتی در دارید؟ و از هر کدام چند عدد؟

 • سنسور در
 • سنسور حرکتی
 • سنسور اعلام حریق
 • سنسور گاز
 • سنسور نشت آب
 • سنسور گاز CO
 • شیر برقی

قطعات زیر برای پروژه شما مناسب هستند:

 • محصولات
 • نام محصول
 • تعداد