پروژه شما چند اتاق دارد؟

< قبلی

در نظر دارید چه سیستم‌هایی را کنترل کنید؟

 • < قبلی

  روشنایی

  < قبلی

  تهویه و کولر

  < قبلی

  گرمایش از کف

  < قبلی

  کنترل پرده

  < قبلی

  موزیک

  < قبلی

  بهینه‌سازی انرژی & کنترل سیستم صوتی و تصویری

  < قبلی

  آیا مایلید قطعه هوشمند دیگری اضافه کنید؟

  نظارت کامل بر مصرف انرژی:

  هواشناسی:

  قطعات زیر برای پروژه شما مناسب هستند:

  • محصولات
  • نام محصول
  • تعداد
  IP-COM-PORT
  1
  TIS-MRC
  1