تعداد ستاره‌های هتل را مشخص کنید.
1-3 ستاره
4-6 ستاره
< قبلینوع اتاق را مشخص کنید
اتاق هتل
سوییت هتل
< قبلیسیستم‌هایی که می‌خواهید کنترل کنید:
  • تهویه و کولر

< قبلیسیستم‌هایی که می‌خواهید کنترل کنید:
  • تهویه و کولر

< قبلیسیستم‌هایی که می‌خواهید کنترل کنید:
  • تهویه و کولر

< قبلیسیستم‌هایی که می‌خواهید کنترل کنید:
  • تهویه و کولر

قطعات زیر برای پروژه شما مناسب هستند:

  • محصولات
  • نام محصول
  • تعداد