یکی از اتاق‌های پروژه را انتخاب کنید.

< قبلی

در نظر دارید چه سیستم‌هایی را کنترل کنید؟

< قبلی

What's your wall switch looks like in ? And how many of each one?

 • پنل تک دکمه‌ای با قابلیت دیم کردن روشنایی
  پنل تک دکمه‌ای با قابلیت روشن / خاموش کردن
 • پنل دو دکمه‌ای
 • پنل سه دکمه‌ای
 • پنل چهار دکمه‌ای
 • RGBW
< قبلی

Do you have Air condation in .

کولر اسپلیت
ترموستات دیواری
< قبلی

Do you have Floor heating in .

گرمایش از کف :
< قبلی

Do you have Curtain / Shutter control in .

 • کلید دیواری
 • کلید دیواری
 • کلید موتوری
< قبلی

Do you have Energy saving in .

بهینه‌سازی انرژی :
< قبلی

Do you have AV control in .

کنترل تهویه و کولر :
< قبلی

آیا زوم امنیتی در دارید؟ و از هر کدام چند عدد؟

 • سنسور در
 • سنسور حرکتی
 • سنسور اعلام حریق
 • سنسور گاز
 • سنسور نشت آب
 • سنسور گاز CO
 • شیر برقی

قطعات زیر برای پروژه شما مناسب هستند:

 • محصولات
 • نام محصول
 • تعداد