قطعات جانبی – خانه هوشمند TIS قطعات جانبی – خانه هوشمند TIS

کابل‌های IR – ویژه راهکارهای مجهز به گیرنده/فرستنده IR

    کابل گیرنده مادون‌قرمز
    کابل فرستنده مادون‌قرمز
    سنسور خارجی هوشمند

ما سیاست‌های حفظ حریم خصوصی و کوکی‌های خود را به روز کرده‌ایم ما تغییرات مهمی در سیاست‌های حفظ حریم خصوصی و کوکی‌هایمان ایجاد کرده‌ایم و می‌خواهیم شما بدانید این تغییرات برای شما و اطلاعات مربوط به شما به چه معنی است سیاست حفظ حریم خصوصی

OK