این کوپلر در پشت کلیدهای هوشمند نصب شده و به مثابه 3 کانال رله اضافی برای کنترل روشنایی، فن‌کوئل و پرده عمل می‌کند. این کوپلر در پشت کلیدهای هوشمند نصب شده و به مثابه 3 کانال رله اضافی برای کنترل روشنایی، فن‌کوئل و پرده عمل می‌کند.

قطعات کوچکی که تغییراتی بزرگ ایجاد می‌کنند.

ADD-2DL-IRR ماژولی کوچک برای اجرا و افزایش قابلیت‌های کلیدهای Luna، Mars و Terre است.

این راهکار عملکردی مشابه قطعه 3DL داشته و همچنینن به یک گیرنده مادون قرمز مجهز است.

  WHITE

  UPC 658921797389

  EAN 0658921797389

  BARCODE (UPC)

  پشتیبانی از دو ناحیه دسته‌بندی و قطعات IR – کنترل کولر اسپلیت – اتوماسیون TIS
  WHITE

  UPC 658921797372

  EAN 0658921797372

  BARCODE (UPC)

  کوپلر 2DL IRR مجهز به گیرنده مادون‌قرمز – قابلیت استفاده از دستگاه کنترل از راه دور - TIS
  WHITE

  UPC 658921797402

  EAN 0658921797402

  BARCODE (UPC)

  کنترل رله و کلید راکر – کوپلر TIS – تکنولوژی TIS
  WHITE

  UPC 658921797396

  EAN 0658921797396

  BARCODE (UPC)

  Panel addition 3 relays 2 amps - TIS
Need to be connected behind the panel to make it work with additional 3 relay lighting, FCU, curtain control function Need to be connected behind the panel to make it work with additional 3 relay lighting, FCU, curtain control function

این قطعه دارای 2 ورودی دیجیتال و امیتر IR است.

کوپلر TIS ماژولی کوچک برای کنترل انواع کلیدهاست که در قالب 5 محصول متنوع عرضه می‌شود.

ما سیاست‌های حفظ حریم خصوصی و کوکی‌های خود را به روز کرده‌ایم ما تغییرات مهمی در سیاست‌های حفظ حریم خصوصی و کوکی‌هایمان ایجاد کرده‌ایم و می‌خواهیم شما بدانید این تغییرات برای شما و اطلاعات مربوط به شما به چه معنی است سیاست حفظ حریم خصوصی

OK