کنترل‌گر بالاست – 0-10 ولت – سیستم هوشمند TIS کنترل‌گر بالاست – 0-10 ولت – سیستم هوشمند TIS

دیمر 0-10 ولت راهکار دیگری برای تنظیم روشنایی بالاست‌های نوری و درایورهای 0-10 ولتی‌ست.

کنترل‌گر بالاست – 0-10 ولت – سیستم هوشمند TIS

دیمرهای TIS- مجموعه‌ای هوشمند برای بهبود مدیریت ساختمان با تکنولوژی پیشرفته در انواع پروژه‌ها.

  • لوگوی بالاست

  • لوگوی سناریو

  • نماد زمان

  • نماد کنترل توان

  • نماد لامپ فلورسنت

  BLACK

  UPC 658921798188

  EAN 0658921798188

  BARCODE (UPC)

  دیم کردن لامپ فلورسنت 0-10 ولتی - کنترل‌گر بالاست